Hur kan vi hjälpa till?
insikter corona

4+1 kloka insikter från den nya verkligheten

av Daniel Aglöv

2020-04-15

Vi har sedan fem veckor tillbaka lyssnat in hur bolag agerar under den nya verklighet vi lever. Syftet är att vecka för vecka både identifiera framgångsrika metoder och samtidigt lära oss av nya beteenden för framtiden. Här är 4+1 exempel på inspirerande och kloka aktiviteter från våra kunder och nätverk.

1. Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Visa gör det dagligen, andra veckovis. I vissa fall är det CEOn som talar med hela sin organisation i andra fall teamledare. Oavsett så anser vi att det är ett av de enklaste och mest effektiva sätt att skapa trygghet och tydlighet. En typisk kommentar i våra samtal var ”Även om det inte finns något nytt att kommunicera, kommunicera det”. Mycket glädjande att höra, och välgörande för positionering i trygghet/tydlighets-matrisen.

2. Gamification

Bland det mest innovativa och inspirerande var de bolag som startat enkla men engagerade tävlingar bland sina medarbetare på distans. Det var alltifrån poäng för bästa Spotifylista till mest välskrivna LinkedIn-inlägg. Bör utformas i enlighet med er kultur och medarbetares – syftet är att skapa glädje och engagemang.

3. Träna på att vara ledare

Ett återkommande konstaterande var att ledarskapet sätts på prov. Vissa bolag tar tydligt tillvara på de lärdomar och insikter det här medför. I ett pressat läge, i synnerhet, är det viktigt att ta sig tid att identifiera eget och andras agerande för att bättre utveckla det i framtiden. Mer om det i Charlottas Wikströms inlägg om 5 viktiga ledarbeteende att ta fram i svåra tider.

4. Utmana gamla sanningar

”Jag kommer inte att flyga till Oslo för ledningsmöten lika ofta i framtiden”. Ett citat från en av de pratat med. Och fler instämmer. Många av oss har fått uppleva att vi inte tappar kvalitet och effektivitet i den utsträckning vissa varit oroliga för. Eller så har vi bara varit bekväma. Den digitala transformation vi pratat om så länge tvingades på oss och de som kommer bäst ur det här är de som redan nu planerar och agerar för framtiden.

Vi på Stardust har satt ihop de tjänster och erfarenheter som vi tror kan göra bäst nytta för din organisation, din ledningsgrupp samt dina team och medarbetare under det rådande läget.

+1. Reflektion och lärande (Stardust egna slutsats)

Att investera några minuter för att ställa rätt frågor till sig själv, teamet och medarbetarna kan vara värt oerhört mycket. Både på kort och lång sikt. Många vi pratar med utövar mer eller mindre ostrukturerade reflektion (många gånger check-ins/check-outs). Lyckas man höja nivån, strukturen och insikten i individens och kollektivets beteende finns det skatter att finna.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest