Hur kan vi hjälpa till?

5 enkla frågor du måste ställa dig om dina talanger

av Henrik Martin

2013-10-25

Talent Management kan vara ett komplext område att jobba med. För att bli bra på att attrahera, utveckla, behålla och avveckla rätt medarbetare behöver man se hela organisationen och dess utvecklingsområden, och man behöver förstå att de flesta initiativ hänger ihop.

Rekryteringsprocessen måste baseras på värderingarna, målstyrningen på kulturen, ledarprogrammet på affärsmålen etc etc.

Men för att starta diskussionen om Talent Management i sin ledningsgrupp kan man ställa väldigt enkla frågor. Pröva att ställa de här:

  1. Vilka talanger och kompetenser behöver vi för att bli framgångsrika framöver?
  2. Vad mer kan vi göra för attrahera just dem till vår organisation?
  3. Vilka är våra topptalanger idag och vad kännetecknar dem?
  4. Vilka ytterligare initiativ bör vi ta för att de skall stanna kvar och bidra?
  5. Hur kan våra ledare bli bättre på att identifiera och utveckla våra talanger?

Om ni har bra svar, och dessutom samsyn, på de här frågorna, så har ni redan kommit långt i ert Talent Management arbete.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest