Hur kan vi hjälpa till?
innovation och utveckling

3 Talent Management tips för innovation och utveckling

av Camilla Rask

2017-11-29

I tidigare texter från Stardust har vi pratat om vikten av att ta till sig den omvärldsförändring som pågår driven av globalisering, individualisering, digitalisering och automatisering. Vi kallar den ”Napoleon till VOKA”. I den värld som uppstår ur dessa förflyttningar prövas alla affärsmodeller och invanda mönster. Kraven på snabbrörlighet och anpassning är mycket höga.

Många uttrycker att de behöver skapa en kultur där man testar, experimenterar, ”prototypar” osv. för att alla medarbetare ska kunna bidra till innovation, nytänkande och utveckling. Men många ledare och ledningsgrupper är frustrerade över att ”inget händer”, att medarbetarna fortsätter ungefär som vanligt trots att det är uttalat att det ska experimenteras mera, utvecklas, tänkas nytt och höja ribban. 

Vilket Talent Management kan då bidra till ökad initiativkraft hos medarbetare och ledare för att åstadkomma innovation och utveckling? Jag tror att följande är viktigt:

 1. Sträva efter tillit. Det är när vi ger och får tillit som vi människor fungerar som bäst. Kort handlar det om:

  • Var öppna mot medarbetarna, och gör all information transparent
  • Använd företagskulturen för att styra beteenden, snarare än med policies
  • Bygg på att alla har en ledarroll (självledarskap) snarare än chefsskap

Läs mer om tillit i vår förra blogg.

2. Styr utifrån de tre perspektiven Purpose, resultat, värdegrund där alla tre behöver samspela för att skapa engagemang. Förflytta från kontroll och utvärdering i de traditionella Performance Management processerna till förmån för Performance Development som ger högre prestation och engagemang samt större utveckling.

3. Jobba aktivt för att skapa högpresterande team då innovation är ett lagspel. Enligt Google handlar det först och främst om att uppnå Psychological safety – teammedlemmarna måste känna sig bekväma med att dela lärdomar, tvivel, åsikter och inte minst sina misstag med varandra. Mer om det här.

Om ovanstående 3 punkter inte ger effekt, glöm inte bort att människor också behöver kunskap för att kunna agera på förändring. Vad betyder det rent konkret att till exempel ”experimentera mer”? Vad betyder det för mig i mitt jobb? Man kan nå både förståelse och acceptans för att vi ska förändra men i realiteten händer det inte så mycket. En anledning kan vara att det saknas kunskap kring vad och på vilket sätt individen kan bidra. Skapa därför plattformar och förutsättningar för experimenterande och utveckling.

Vill du läsa mer om framgångsfaktorer och fallgropar för innovation så tipsar jag om denna artikel: https://www.linkedin.com/pulse/intrapreneurs-confession-usual-pitfalls-corporate-innovation-rask/

Är du nyfiken på ”från Napoleon till VOKA” hör gärna av dig till oss på Stardust.

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest