Hur kan vi hjälpa till?

10 Talent Management tips inför hösten

av Charlotta Wikström

2015-08-25

Dags att kliva ur hängmattan? Känns det lite tungt kanske? Det enda vi vet med säkerhet är att det blir värre när hösten närmar sig…

Men låt dig inte nedslås. Här kommer en checklista som kan hjälpa dig att prioritera när allting hopar sig och du inte vet var du ska börja. För du är väl inte en sån som börjar göra saker i den ordning du skrivit upp dem? Ledstjärnan för ett effektivt arbete är att prioritera, våga välja bort och delegera.

  • Säkerställ att vision, mål och strategi är tydliga och att de kommuniceras via ledarna ner i hela organisationen. Medarbetarna måste veta vart företaget är på väg och varför.
  • Ha koll på kulturen. En prestationskultur måste manageras. Definiera önskad kultur, önskade beteenden och se till att de följs upp. Bestäm vilken typ av företag ni vill vara, vad ni ska stå för, hur ni ska bli attraktiva i rätt målgrupp o.s.v.
  • Performance Management processen måste vara på plats. Vet alla vad som förväntas av dem inför hösten och 2016? Har de rätt förutsättningar för att nå sina mål?
  • Gör ledningsgruppen till en fungerande och högpresterande grupp. Inte en samling kompisar och ja-sägare. Bestäm vilka frågor som ledningen ska ansvara för, hur den ska jobba ihop rent praktiskt och följ upp gruppens prestationer och samarbetsförmåga
  • Jobba med ledarkapet. Ledarskap är A och O och blir allt viktigare i kunskaps-organisationerna. Har ditt företag rätt ledarskap för att klara affärsutmaningarna? Om inte- vidta åtgärder. Moderna ledare måste kunna bygga och lita på sina medarbetare. Varje ledare ska vara sin egen HR/TM chef. Först då har du lyckats. Förändringstakten där ute bara ökar så allt beslutsfattande måste gå fort. Klarar dina chefer av det? Har du chefer som inte fungerar? Det är en av de största dolda kostnaderna. Utvärdera dem kontinuerligt, stötta dem och om det inte fungerar – hjälp dem vidare. Det finns oftast plats för alla.
  • Personaladministration är stenålders d.v.s. görs idag med datorer och IT hjälpmedel. Fastna inte i Excel blad, komplicerade mallar och system som får personalansvariga chefer att drunkna i administration.
  • Formulera dina prioriteringar i en HR/TM strategi som du förankrar i ledning och bland chefer. Våga håll fast vi den. Tänk att allt du gör ska skapa affärsnytta. Varje dag.
  • Skippa resten!

Är det så här din prioriteringslista ser ut? Om svaret är JA, lycka till. Om svaret är NEJ, fundera på att prioritera om. Lycka till!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest