Hur kan vi hjälpa till?
Skapa en ’sense of urgency’ om du inte vill tappa styrfart

Skapa en ’sense of urgency’ om du inte vill tappa styrfart

Är den svenska inställningen till osäkerhet en för- eller nackdel i osäkra tider?

Är den svenska inställningen till osäkerhet en för- eller nackdel i osäkra tider?

Skapa resultat genom att aktivt adressera olikheter och konflikter

Skapa resultat genom att aktivt adressera olikheter och konflikter

Tänk att just “trygghet” visade sig vara så viktigt

Tänk att just “trygghet” visade sig vara så viktigt

Kan den mänskliga faktorn ligga bakom att företagskulturen blir fel?

Kan den mänskliga faktorn ligga bakom att företagskulturen blir fel?

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 2 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest